top of page

ספר הזכרונות שלנו

אז אספנו לנו כמה תמונות ומזכרות מאירועים וממיזמים שהיו ברשת... מוזמנים לצלול ולהתמוגג יחד איתנו.

אבל רגע... באיזה אירוע מדובר? מה אני רואה בתמונה?
לחצו על התמונה ותגלו היכן היא צולמה :)

2022

2021