• Facebook Social Icon

חזון הרשת

"הרשת" הוקמה כדי לאפשר לצעירים להיות חלק ממארג אנושי המייצר הזדמנויות למפגש, יצירה ולקיחת אחריות משותפת על חייהם בעיר באר שבע והפיכתה לביתם.

קוד וערכי הרשת

>> ערנות חברותית – אכפתיות ממה שקורה סביבך

>> מפגש אנושי – כאנטיתזה לרשתות הוירטואליות

>> הזמנה למעורבות – לכל אחד יש מקום לקחת חלק

>> אטמוספירה קהילתית – השתייכות למשהו חברתי גדול יותר

>> התפתחות אישית – צמיחת הקהילה תלויה בצמיחת חבריה, ולהיפך

>> מרחב בטוח – מקום שנוח בו במובן הרחב ביותר; מרחב של זרימה הרמונית

>> רישות (Networking) קהילתי – ריבוי חיבורים בין-אישיים: חברי, תוכני ומקצועי

הרשת: באר שבע