• Facebook Social Icon

February 22, 2017

מסתבר שיש מקצוע חדש בעולם,

קוראים לו מארגן קהילתי.

מה זה מארגן קהילתי? אדם שעוסק בלהפוך הרבה אנשים שלא מרגישים זהות משותפת לקבוצה, לקהילה. עם תחושה חזקה של ביחד. היום בשיחה עם ארגון CommAgain שמחנו לשמוע שאנחנו חלק מרשת ארצית גדולה מאוד של המון מארגנים קהילתיים.

ולמה בכלל...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

August 17, 2016

Please reload

Recent Posts
Archive
Please reload

הרשת: באר שבע